Khách sạn Xanh - Huế

Khách sạn Xanh Huế do Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam, Bộ Công nghiệp, làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 11 chịu trách nhiệm thi công. Công trình được bắt đầu xây dựng vào tháng 9/2005 và đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 9/2006. Tấm sàn và tường 3D là sản phẩm của Công ty Cổ phần Thế kỷ mới được áp dụng tại Việt Nam vào việc xây dựng nhà ở gia đình từ năm 2001. Khách sạn Xanh Huế là một tổ hợp gồm nhiều hạng mục công trình có quy mô lớn đầu tiên (chiều cao tối đa là 5 tầng) được xây dựng bằng loại vật liệu này. Được biết, sau khi áp dụng thành công vào công trình này, Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam VNECO tiếp tục sử dụng tấm sàn và tường 3D để xây dựng công trình Green Plaza tại Đà Nẵng.