Công trình 220KV Buôn Kuôp - Đăk Nông

Ngày 07 tháng 7 năm 2010. Đại diện Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung đã thống nhất Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 thi công đoạn tuyến thuộc Công trình 220KV Buôn Kuôp - Đăk Nông. Giá trị hợp đồng khoảng 8.5tỷ.

Với quy mô và khối lượng lớn có thể đấp ứng nhu cầu việc làm cho Công ty khoảng 3 tháng, đồng thời khẳng định uy tín  và thương hiệu Công ty trên thị trường xây lắp điện.