Quá trình phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO8 tiền thân là Đội xây lắp lưới điện 7 thuộc Công ty xây lắp đường dây và trạm 3 ( Công ty xây lắp điện 3 ), được thành lập từ tháng 3 năm 1987 có văn phòng đóng tại Tây nguyên từ đó  đến nay. Đội được thành lập với mục đích thi công hệ thống lưới điện khu vực Tây nguyên mà công trình đầu tiên là đưa ánh sáng từ nhà máy thủy điện Đrây H’Linh về với các Buôn làng.

cong trinh01

Ngày 30 tháng 9 năm 2002, theo quyết định số 862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 46/2002/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp về việc Công ty xây lắp điện 3 được tổ chức lại thành Công ty mẹ nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp và thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.                           

Ngày 19 tháng 11 năm 2003 Đại hội đồng cổ đông lần đầu được long trọng tổ chức tại Thành phố Buôn ma Thuột trên cơ sở  tổ chức lại Xí nghiệp xây lắp điện Tây Nguyên là Công ty con trong hệ thống công ty con của Công ty xây lắp điện 3.       

Khi Công ty xây lắp điện 3 – Công ty mẹ nhà nước cổ phần hoá, tại Đại hội đồng thường niên năm 2006 Công ty được đổi tên là Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 cho đến nay.
Đây là một bước đi quan trọng đánh dấu sự lớn mạnh và trưởng thành của Công ty, xứng đáng là một đơn vị mạnh và dẫn đầu trong hệ thống Công ty con và công ty liên kết của Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt nam.                 

Tuy thời gian chuyển đổi chưa lâu, nhưng đơn vị đã có những bước phát triển vượt bật về cả đội ngũ lao động, công nghệ máy móc thiết bị. Đến nay Công ty đã vươn lên nắm giữ công nghệ sản xuất và hoạt động trên nhiều lĩnh vực về Xây dựng điện và sản xuất trụ điện bê tông ly tâm.
                        
 Công ty đã  từng bước khẳng định uy tín và vị thế của mình bằng quy mô và chất lượng các công trình đơn vị đã  thi công.