Khai mạc Hội nghị Di sản Văn hóa phi vật thể Châu Á-Thái Bình Dương 2018

Hội nghị Di sản Văn hóa phi vật thể Châu Á-Thái Bình Dương 2018 đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 6/11, tại khách sạn Morin, TP. Huế.

Hội nghị lần này có đại diện 35 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ DSVHPVT từ 16 quốc gia tham dự và có báo cáo chuyên môn. Trong số những người tham gia có những thành viên là đại diện của Diễn đàn NGO ICH (Diễn đàn của các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể), đây là tổ chức phi chính phủ của ICH (DSVHPVT) được UNESCO công nhận. Các tổ chức tham gia đóng vai trò cầu nối giữa các quốc gia và cộng đồng xã hội tham gia bảo vệ DSVHPVT với các mục tiêu khác nhau, như phát triển cộng đồng địa phương, xóa đói giảm nghèo, phục hồi đô thị và xây dựng năng lực cộng đồng, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của họ góp phần vào việc phát triển bền vững.

Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể tại Châu Á- Thái Bình Dương 2018 với chủ đề "Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững" sẽ chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động của Các tổ chức phi chính phủ góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và tìm hiểu hướng đi trong tương lai để xây dựng hệ thống bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Phát biểu tại buổi khai mạc, TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nhấn mạnh: “Việc lựa chọn tổ chức Hội nghị Di sản Văn hóa phi vật thể Châu Á-Thái Bình Dương 2018 tại thành phố Huế nhân kỷ niệm 15 năm Nhã nhạc-Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO công nhận là điều hết sức có ý nghĩa, hội nghị này sẽ giúp cố đô Huế bằng những đánh giá chính xác, khách quan, từ đó đưa ra các chính sách và hướng phát triển bền vững cho các di sản văn hóa phi vật thể trong thời gian tới, trong đó có Nhã nhạc; là cơ hội để Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nói riêng, tỉnh Thừa Thiên- Huế nói chung mở rộng hợp tác, quảng bá, bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa và du lịch của tỉnh. Đây cũng là cơ hội tốt để đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tồn của Trung tâm cũng như của tỉnh giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm với các đại biểu đến từ nhiều quốc gia trong khu vực.

Trao đổi với phóng viên, ông Kwon Huh, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin và Mạng lưới Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết, trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ tìm hiểu cách thức các NGO đóng góp vào việc thực hành bảo vệ DSVHPVT. Trong đó các tổ chức phi chính phủ có vai trò quan trọng trong việc thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) theo tinh thần Công ước UNESCO 2003. Ông hy vọng, hội nghị lần này sẽ có sự tương tác tích cực từ tất cả những thành viên tham dự.

Ngay sau phần khai mạc các đại biểu bắt đầu làm việc. Ngày đầu tiên, các đại biểu đã trình bày tham luận chia sẻ các hoạt động của mình và các kinh nghiệm về dự án liên quan đến vai trò và tiềm năng của các các tổ chức phi chính phủ để bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; Giáo dục di sản văn hóa phi vật thể để phát triển bền vững; và phát triển toàn diện các thành phố và cộng đồng thông qua việc tuyên truyền về di sản văn hóa phi vật thể.

Nguồn: NetCoDo