Khởi công Dự án lắp MBA T2 TBA 110kV Mường So, tỉnh Lai Châu

Mới đây, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ khởi công Dự án lắp MBA T2 TBA 110kV Mường So, tỉnh Lai Châu, lập thành tích suất sắc chào mừng Đại hội đảng bộ EVNNPC tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025).

Lễ Khởi công Dự án lắp MBA T2 TBA 110kV Mường So, tỉnh Lai Châu
 
Ông Phạm Kỳ Nam Phó Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: Dự án lắp MBA T2 TBA 110kV Mường So, tỉnh Lai Châu có tổng mức đầu tư 14,736 tỷ VNĐ, dự kiến sẽ nghiệm thu và đưa vào vận hành trong quý IV năm 2020.

Sau khi dự án đi vào vận hành sẽ nâng cao độ ổn định, tin cây cung cấp điện cho lưới điện huyện Phong Thổ và khu vực lân cận; giải tỏa công suất các Nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn; đảm bảo tiêu chí N-1. Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực Lai Châu giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

 
Quy mô xây dựng Dự án lắp MBA T2 TBA 110kV Mường So, tỉnh Lai Châu gồm Phía 110kV: Lắp MBA 25MVA-110/35/22(10)kV (điều chuyển từ MBA T2 TBA Kiến Xương). Thiết bị lắp đặt ngăn MBA, gồm: 01 bộ máy cắt; 01 bộ dao cách ly 3 pha 2 tiếp đất; 01 bộ dao cách ly 3 pha 1 tiếp đất; 03 biến dòng điện 1 pha; 03 bộ chống sét van 96kV; 01 bộ chống sét van 72kV; 01 bộ dao nối đất trung tính; sử dụng dây AC240/32 để đấu nối giữa các thiết bị; Thiết bị lắp đặt bổ sung ngăn 172, gồm: 01 bộ máy cắt; 01 bộ dao cách ly 3 pha 2 tiếp đất, 01 bộ dao cách ly 3 pha 1 tiếp đất, 03 bộ biến dòng điện 1 pha; sử dụng dây AC300/39 để đấu nối giữa các thiết bị.

Phía 35kV: Lắp đặt thiết phân đoạn thanh cái C32, gồm: 01 tủ MC lộ tổng; 01 tủ MC phân đoạn; 01 tủ đo lường; 01 tủ dao cắm (ghép nối được bằng thanh cái cứng với dãy tủ C31 hiện có); 01 tủ xuất tuyến; Cáp lực ngăn lộ tổng, đấu nối phân đoạn sử dụng cáp lực 38,5kVCu/XLPE/PVC/Fr có tiết diện 300mm2 (01 sợi/pha); Lắp đặt 03 chống sét van 35kV kèm ghi sét đầu cực MBA.

Phía 22kV: Lắp đặt 03 chống sét van 22kV (kèm bộ ghi sét) lắp đầu cực MBA T2.

Nguồn internet