Đóng điện TBA 110 kV Thạch Linh và mạch vòng 22 kV giữa TBA 110 kV Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

Mới đây, Công ty Điện lực (PC) Hà Tĩnh làm chủ đầu tư - đã đóng điện thành công Công trình mạch vòng 22kV giữa TBA 110kV Cẩm Xuyên và TBA 110kV Thạch Linh, chính thức đưa đường dây vào vận hành sử dụng đúng tiến độ.

Đấu nối ĐZ 22kV khu vực Thị trấn Cẩm Xuyên
 
Dự án công trình xây dựng mạch vòng 22kV giữa TBA 110kV Cẩm Xuyên và 110kV Thạch Linh được xây dựng nhằm nâng cấp lưới điện chất lượng, an toàn, trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên và các xã Cẩm Huy, Cẩm Quang, Cẩm Yên, Cẩm Nam, Cẩm Hòa thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 
 
Đây là công trình đấu nối thiết bị, cải tạo tổng số 28 trạm biến áp trong đó có 10 trạm biến áp cải tạo chuyển nấc máy biến áp, thay thế chống sét van và một số phụ kiện 10kV lên trạm biến áp 22kV; 18 trạm biến áp thay thế MBA 10/0.4kV bằng MBA 22/0.4kV với tổng công suất 3370kVA, thay thế một số vật tư thiết bị và chuyển nấc 10kV lên vận hành nấc 22kV.
 
Dự án sau khi đóng điện đã được bàn giao cho Điện lực Cẩm Xuyên (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) quản lý vận hành. Đây là dự án quan trọng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện cho Điện lực Cẩm Xuyên trên địa bàn, chuẩn bị đà cho chuyển tiếp 02 dự án cải tạo ĐZ 971 Trung gian Cẩm Xuyên lên vận hành cấp điện áp 22kV; cải tạo ĐZ 974 Trung gian Cẩm Xuyên lên vận hành cấp điện áp 22kV vào tháng 10/2020.
 
Việc hoàn thành đóng điện mạch vòng 22kV đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng đặc biệt cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế khu vực nuôi tôm trên cát tại xã Cẩm Hòa, Cẩm Dương nói riêng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên nói chung.
 
Nguồn internet