Đắk Lắk: Tăng cường đầu tư xây dựng lưới điện trong giai đoạn 2021 -2025

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) chủ động khảo sát thực trạng hệ thống lưới điện và nhu cầu phụ tải để tăng cường xây dựng lưới điện nhằm phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

PC Đắk Lắk chủ động khảo sát thực trạng hệ thống lưới điện và nhu cầu phụ tải để tăng cường xây dựng lưới điện nhằm phát triển kinh tế xã hội.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã lựa chọn đầu tư các công trình phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phát huy được hiệu quả đầu tư khi đi vào vận hành.
 
Trong 5 năm từ 2016 đến 2020, PC Đắk Lắk quản lý đầu tư 170 công trình. Trong số này có 03 công trình nguồn điện, 141 công trình lưới điện, 26 công trình phục vụ sản xuất với tổng kế hoạch vốn thực hiện trên 1.200 tỷ đồng. Giá trị thực hiện các công trình của đơn vị đạt tỷ lệ trung bình từ 95% trở lên, giá trị giải ngân cũng đạt từ 85% trở lên so với kế hoạch vốn EVNCPC giao. Trong đó, năm đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất là năm 2017 và thấp nhất là năm 2016.
 
Theo ông Trần Văn Thuận – Giám đốc PC Đắk Lắk, các công trình do PC Đắk Lắk làm chủ đầu tư được đánh giá đúng mục đích, hoàn thành theo tiến độ phê duyệt, góp phần giúp đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng điện, giá bán, giảm tổn thất, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Mặt khác, hàng loạt công trình đưa vào vận hành giúp Công ty đảm bảo năng lực phân phối điện và có thể cung cấp, bán trực tiếp cho các phụ tải phù hợp với phát triển thị trường điện.
 
“Từ kết quả đạt được, trong giai đoạn tiếp theo (năm 2021-2025), PC Đắk Lắk sẽ tiếp tục rà soát, tính toán lập danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên để từng bước lựa chọn đưa vào kế hoạch đầu tư. Bên cạnh đó, Công ty cũng phân vùng đánh giá các khu vực, các lộ đường dây, các trạm biến áp (TBA) có tổn thất cao, thương phẩm lớn. Từ đó, đơn vị lập danh mục đầu tư, phương án đầu tư nhằm rút ngắn nhất thời gian chuẩn bị đầu tư khi có danh mục và thực hiện theo dõi hiệu quả đầu tư của từng dự án khi đưa vào vận hành nhằm phân tích, đánh giá nhằm sử dụng hiệu quả cao nhất mà nguồn vốn mang lại”, ông Thuận chia sẻ.
 
Cùng với các công tác này, PC Đắk Lắk chủ động tăng cường công tác kiểm tra đường dây, trạm biến áp và các thiết bị trên lưới điện nhằm củng cố hệ thống điện thuộc đơn vị quản lý; phát hiện, xử lý kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện, nhất là đối với các đường dây, trạm biến áp vận hành đầy hoặc quá tải để ngăn ngừa sự cố xảy ra. Đồng thời, các đơn vị quản lý vận hành cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện đi lại và lập danh sách trực lãnh đạo, trực sửa chữa điện, danh sách ứng trực bảo đảm đủ lực lượng để khắc phục nhanh các sự cố lưới điện. Các phương thức vận hành lưới điện được xây dựng hợp lý, bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.
 
Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn này là tốc độ tăng trưởng sản lượng điện bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 10%; đảm bảo tổn thất điện năng đến năm 2025 dưới 4,67%; bán kính cấp điện TBA phân phối khu vực đô thị không quá 400m; bán kính cấp điện TBA phân phối khu vực còn lại không quá 600m; lưới điện đầu tư vận hành thông minh, áp dụng khoa học tiên tiến trong vận hành đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của tỉnh.
 
Theo Giám đốc PC Đắk Lắk, để đáp ứng các mục tiêu này, trong giai đoạn 2021- 2025, PC Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung đầu tư các công trình lưới điện với dự kiến kế hoạch vốn khoảng 1.500 tỷ đồng, với quy mô: Xây dựng mới và cải tạo hơn 12 km đường dây 110kV; gần 1.300 km đường dây trung áp; 1.500 km đường dây hạ áp; 720 trạm biến áp với tổng dung lượng trên 217.000 kVA; tụ bù trung, hạ áp với tổng dung lượng 48.000 kVAr. Tổng vốn đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất dự kiến 99,2 tỷ đồng.
 
“Từ kế hoạch đặt ra, ngay từ năm 2020, PC Đắk Lắk tập trung đầu vào các dự án trọng điểm, có hiệu quả đầu tư cao. Điều này cũng góp phần giúp đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu chính về SXKD cũng như đảm bảo an toàn cung cấp điện, đáp ứng toàn diện nhu cầu phát triển của địa phương”, ông Trần Văn Thuận – Giám đốc PC Đắk Lắk nhấn mạnh.
 
Nguồn Internet