Tập trung triển khai thi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Đó là yêu cầu của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Phạm Hồng Phương tại cuộc họp rà soát công tác triển khai thi công xây lắp công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Cuộc họp diễn ra ngày 4/3, tại Hà Nội.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu tại buổi làm việc.
 
Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương ghi nhận những nỗ lực của Ban QLDA Điện 1 và các nhà thầu trong gần tháng 2 sau khi khởi công dự án, mặc dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và Tết Nguyên đán nhưng đã đã nỗ lực cố gắng trong tổ chức, hoàn thiện bộ máy, huy động nhân lực, máy móc tới công trường nhằm sớm bắt tay vào thi công. 
 
Tuy nhiên tiến độ thi công và chuẩn bị công trường chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy để đáp ứng tiến độ công trường trong năm 2021, Ban QLDA Điện 1, các đơn vị thi công, tư vấn trên công trường cần phối hợp chặt chẽ nhuần nhuyễn. 
 
Phó Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu trong quá trình thi công các nhà thầu cần chú trọng công tác vệ sinh môi trường, an toàn trong quá trình thi công dự án. Đồng thời các Ban chức năng của EVN vào cuộc kiểm tra, định hướng để đưa công trường vào nền nếp. Ban QLDA Điện 1 cần bám sát chính quyền địa phương để hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2021.
 
Theo Ban QLDA Điện 1, năm 2021, công trường đưa ra kế hoạch thi công kênh dẫn vào và cửa lấy nước. Công tác gia cố bảo vệ mái dốc được tiến hành song song.
 
Đối với hạng mục hầm dẫn nước, công tác đào và gia cố tạm hầm dẫn nước số 1 bắt đầu triển khai từ tháng 11/10/2021 (sau khi hoàn thành đào hầm phụ để tiếp cận); hầm dẫn nước số 02 bắt đầu từ 28/10/2021.
 
Đối với hạng mục Nhà máy thi công đào đợt 1 (từ điểm khai đào tới cao trình +31m), xong trước tháng 12/2021; đào một phần đợt 2 (từ cao độ 31m đến -17,2m). Trong đó ưu tiên thi công trước đoạn cửa hầm phụ để bàn giao mặt bằng đào hầm phụ vào ngày 10/5/2021.
 
Công tác đào và đắp đê quây cửa lấy nước bắt đầu từ cuối tháng 4/2021, kết thúc đắp đê quây trong tháng 7/2021. 
 
Các hạng mục công trình phụ trợ thuộc Tổng mặt bằng: Xây dựng khu nhà ở và làm việc của Nhà thầu: Hiện nhà thầu đã triển khai xây dựng từ ngày 1/2/2021 dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2021.
 
Công tác đắp và gia cố bãi thải được thực hiện song song với công tác đào và đổ thải đất đá từ hố móng công trình. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành công tác đo vẽ hiện trạng, triển khai phát quang một phần diện tích. Tuy nhiên phải tạm dừng thi công do vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng.
 
Về huy động nhân lực và thiết bị, Ban QLDA Điện 1 đã kiện toàn bộ máy của Ban điều hành và Tư vấn giám sát điều hành tại công trường; Thông báo cho nhà thầu về bộ máy quản lý của Chủ đầu tư; Thiết lập các hồ sơ tài liệu liên quan, rà soát, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng  và biểu mẫu đính kèm;
 
Đối với Ban điều hành liên danh nhà thầu hiện tại nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện như bộ phận thiết kế biện pháp thi công, bộ phận quản lý an toàn, môi trường, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2021.
 
Về huy động lực lượng lao động lên công trường, theo kế hoạch năm 2021 (theo tiến độ cấp 2), kế hoạch huy động tại thời điểm tháng 3 dự kiến 300 người, thời điểm cao nhất vào tháng 7 và 8 khoảng 570 người.
 
Về máy móc và vật tư thiết bị nhà thầu đáp ứng đủ yêu cầu và đang có kế hoạch huy động 4 máy khoan lớn phục vụ công tác đào hầm và khoan robin.
 
Theo Ban QLDA Điện 1, đến thời điểm hiện tại công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng đã ảnh hưởng lớn tiến độ thi công. Để đáp ứng mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2021 nói chung và các công việc cần hoàn thành trước mùa mưa năm 2021 nói riêng, Ban QLDA Điện 1 kiến nghị với EVN và các Ban chuyên môn  hỗ trợ Ban QLDA Điện 1 làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình dứt điểm giải quyết các tồn đọng về công tác giải phóng mặt bằng.
 
Nguồn Internet