Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân làm việc với PC Lào Cai

Chiều ngày 4/3, tại Lào Cai, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Trần Đình Nhân và đoàn công tác của EVN đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai).

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
 
Tham dự buổi làm việc có ông Cao Quang Quỳnh – Thành viên Hội đồng Thành viên EVN; ông Võ Quang Lâm, ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc EVN.
 
Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc PC Lào Cai – Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Trong năm 2020 Công ty đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn và ổn định phục vụ cho SXKD, kinh tế xã hội tại địa phương với sản lượng điện thương phẩm là 2,577 tỷ  kWh, tăng 5,23% so với cùng kỳ năm 2019. Tổn thất điện năng lưới điện là 2,25%, thấp hơn 0,05% so với kế hoạch được giao. Lũy kế năm 2020 tỷ lệ thu qua ngân hàng và tổ chức trung gian đạt 96,32/95,25% kế hoạch giao. Số tiền thanh toán điện tử trên tổng số khách hàng đạt 96,73/90% kế hoạch được giao
 
Tỉnh Lào Cai có 127/127 xã có điện, đạt 100%. Số hộ sử dụng điện lưới quốc gia là 117.357/123.953 xã, đạt 94.7%. Các hộ chưa có điện nằm chủ yếu tập trung tại các xã vùng sâu, vùng xa của các huyện miền núi Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai đang sử dụng điện từ nguồn thủy điện tự tạo. 
 
PC Lào Cai đã đưa vào vận hành trung tâm điều khiển xa và thực hiện thao tác xa 06 Trạm 110kV. Trong đó đã chuyển trạm 110kV Bảo Yên và Tằng Loỏng 2 vào vận hành ở chế độ không người trực từ ngày 10/11/2020. Đây là bước tiến mới trong công tác điều độ vận hành hệ thống điện.
 
Công ty tích cực ứng dụng các thiết bị đo PD, camera nhiệt trong quản lý vận hành, kết quả năm 2020 đã kiểm tra 14.575 lần, có 583 lần phát hiện khiếm khuyết và khắc phục kịp thời ngăn ngừa sự cố xảy ra. Trong năm 2020 thực hiện 456 phiên rửa sứ hotline.
 
Năm 2021 Công ty phấn đấu điểm bình quân chung mức độ hài lòng khách hàng năm 2021 > 8,48 điểm vượt điểm đã đạt được trong năm 2020. Nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện qua ngân hàng, tổ chức trung gian và phát triển tỷ lệ thanh toán điện tử năm 2021 đạt >59% tổng số khách hàng.
 
Để đạt được mục tiêu trên, Công ty tăng cường rà soát, xử lý các tồn tại khiếm khuyết trên lưới. Xây dựng lộ trình, kế hoạch nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho cả năm 2021; Tổ chức theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện hàng tháng, nhận diện đúng tình hình mất điện sự cố và mất điện có kế hoạch, cập nhật chính xác tình hình mất điện đảm bảo sát thực tế chỉ số độ tin cậy cung cấp điện. 
 
Phối hợp đồng bộ các công việc cùng thực hiện trên lưới ở các cấp điện áp khi cắt điện, đặc biệt là cắt điện 110kV để thực hiện các chương trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên. Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả các thiết bị điện để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện như: Thiết bị chỉ báo sự cố, kết nối máy cắt Recloser cho lưới 22kV và 35kV từ xa, rửa sứ hotline, triển khai sửa chữa hotline và các dịch vụ khác.
 
Trong công tác dịch vụ khách hàng, Công ty tiếp tục thực thi Chương trình đổi mới toàn diện, trong đó đặc biệt quan tâm đổi mới phong cách lãnh đạo; đổi mới nhận thức, tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu đi đầu...của người đứng đầu. Nâng cao tính chuyên nghiệp – hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và khả năng quản trị kế hoạch hướng đến mục tiêu đã được chỉ ra trong bản đồ Chiến lược của Công ty. Minh bạch các dịch vụ điện thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của khách hàng. Thực hiện đánh giá Dịch vụ khách hàng tại các Điện lực 02 lần/năm phấn đấu năm 2020 > 8,48 điểm.
 
Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân ghi nhận những nỗ lực của PC Lào Cai đã đạt được trong năm 2020 trong đó đáng chú ý sản lượng điện thương phẩm được duy trì ở mức tăng trưởng ổn định, tổn thất điện năng ở mức thấp, công tác đầu tư xây dựng và giải ngân được đảm bảo.
 
Tuy nhiên, Tổng giám đốc EVN mong muốn PC Lào Cai cần rút ngắn thời gian cung cấp điện cho khách hàng, nâng cao chất lượng độ tin cậy cung cấp điện, mạnh dạn đưa ra những chỉ tiêu cao hơn để thực hiện trong năm 2021.
 
Tổng giám đốc EVN cũng đề nghị PC Lào Cai cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2021. PC Lào Cai cần chủ động, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó “những gì làm bằng tay thì thay thế làm bằng máy; những gì chưa đo đếm từ xa thì chuyển sang đo đếm từ xa, những gì đang sử dụng bằng giấy chuyển sang không giấy tờ”. Khách hàng của ngành Điện hiện nay đã chuyển mình rất nhanh nên ngành Điện phải đi nhanh, đi trước nhu cầu của khách hàng để phục vụ khách hàng tốt nhất. 
 
Nguồn Internet