CPMB yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 393/CĐ-TTg (29/3/2021) về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500kV mạch 3, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ đoạn tuyến đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo các Sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến còn lại  của dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 trước ngày 15/04/2021.
 
Với mục tiêu thi công hoàn thành và đóng điện dự án trong tháng 04/2021, CPMB yêu cầu các nhà thầu xây lắp tăng cường công tác quản lý, huy động nhân lực, phương tiện máy móc thiết bị thi công, tập trung thực hiện công tác bồi thường phục vụ thi công, thi công các vị trí đã đủ điều kiện thi công, đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn trong quá trình thi công, phối hợp với CPMB đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ của dự án.
 
Cử lãnh đạo đơn vị, cán bộ quản lý trực tiếp, tăng cường cán bộ để tập trung thực hiện công tác bồi thường phục vụ thi công, thi công, phối hợp với địa phương và CPMB để giải quyết các vướng mắc trong suốt quá trình thi công đào đúc móng, lắp dựng cột và kéo dây.
 
Đối với các nhà thầu cung cấp cột thép, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, bố trí nhân sự tại công trường để xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến thanh cột, bulông... Chủ động phối hợp với CPMB cung cấp các thanh cột, chi tiết thiếu trong vòng 1 tuần cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ dự án. 
 
Đối với các đơn vị tư vấn giám sát, tăng cường công tác giám sát đảm bảo an toàn, chất lượng các dự án trong quá trình thi công. Bố trí đủ các cán bộ giám sát để nghiệm thu chuyển bước thi công, đảm bảo tiến độ thi công của các nhà thầu xây lắp. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thi công các nhà thầu theo cam kết, kịp thời báo cáo CPMB để phối hợp chỉ đạo.
 
Đối với các nhà thầu tư vấn thiết kế cử cán bộ giám sát tác giả có mặt thường xuyên tại hiện trường để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh tại công trường.
 
Theo CPMB, tính đến cuối tháng 3/2021, đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 đào móng 428/429 vị trí, đang đào 01 vị trí; Hoàn thành đúc móng 428/429 vị trí, đang đúc móng 1 vị trí; Hoàn thành dựng cột 422/429 vị trí, đang dựng cột 5 vị trí; Kéo dây 146,535 (90 khoảng néo)/209,04 km (128 khoảng néo), đang kéo dây 32,2644 (16 khoảng néo) km.
 
Nguồn Internet