Đóng điện công trình trạm biến áp 110kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè – Trà Cú – Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Ngày 03/8/2021 tại ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh, Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Trà Vinh đã tổ chức nghiệm thu đóng điện đường dây 110kV Duyên Trà – Trà Cú và trạm biếp áp  110kV Trà Cú thuộc công trình trạm biến áp 110kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè – Trà Cú – Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

Công trình có quy mô: Xây dựng đường dây 110kV dài gần 49km – 02 mạch với 171 trụ; Trạm biến áp 110kV Trà Cú với công suất 2 x 40MVA, giai đoạn đầu lắp 01 MBA 110kV- 40MVA. 
 
Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng để đảm bảo nhu cầu cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của huyện Trà Cú - một huyện vùng sâu của tỉnh Trà Vinh, có đông đồng bào Khmer sinh sống, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã nỗ lực hoàn thành công trình, đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải, giảm bán kính cấp điện lưới 22kV, giảm tổn thất điện năng, tăng độ tin cậy cung cấp điện và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới phân phối khu vực
 
Nguồn Internet