Nâng cao chất lượng cung cấp điện tại Khu công nghiệp Phú Bài

Là một trong những khu công nghiệp lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế, Khu công nghiệp Phú Bài thu hút nhiều nhà đầu tư, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là các nhà máy sợi với dây chuyền đòi hỏi ngoài việc cung cấp điện liên tụ, chất lượng việc cung ứng điện cũng phải được đảm bảo.

Thay TI đo đếm Sợi Phú Việt


Nhằm hạn chế mất điện do công tác cắt điện trong các ngày làm việc bình thường và sự cố do lưới điện gây ra, trên cơ sở đó nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điện liên tục và chất lượng ổn định, các công tác vệ sinh bảo dưỡng lưới điện và thí nghiệm định kỳ cho các khách hàng Khu công nghiệp (KCN) Phú Bài được PC Thừa Thiên Huế triền khai sửa chữa vào những ngày nghỉ lễ tại khu công nghiệp.

Thí nghiệm máy biến áp Sợi Phú Hưng

Ngày 2/9/2018, CBCNV tại khu công nghiệp Phú Bài nghỉ lễ, toàn bộ CBCNV Điện lực Hương Thủy – PC Thừa Thiên Huế bắt tay vào công tác sửa chữa thường xuyên lưới điện tại KCN Phú Bài.

Để thực hiện công tác này, ngoài công tác cắt điện, đơn vị thực hiện các công tác kiểm tra định kỳ ngày và đêm kết hợp camera nhiệt tìm kiếm những khiếm khuyết trên các xuất tuyến cung cấp điện cho KCN và lập kế hoạch lên phương án thực hiện.

Xử lý tiếp xúc LBS 476-7/19 KCN

Nhiều công việc kết hợp cắt điện như thí nghiệm định kỳ máy biến áp nhà máy Sợi Phú Hưng, thi công trạm Giống cây trồng miền trung, thay thế các đo đếm trung thế đến hạ thay thế như Sợi Phú Việt, Phú Hưng, Sợi Phú Thạnh được triển khai.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tiến hành xử lý tiếp xúc thiết bị như DCL 471-1; 473-1 trạm cắt KCN, xử lý DCL 476-7/29 Phú Bài, LBS 476/19; LBS 477/21/2 Phú Bài… thay lèo vị trí 1, 6 xuất tuyến 476, 480 Phú Bài; sa thải tụ bù trung thế các xuất tuyến 476, 477, 476, 480 Phú Bài.

Thay TI trạm biến áp Sợi Phú Thạnh

Công việc được hoàn thành theo đúng dự kiến trong ngày nghỉ lễ, khôi phục xong toàn bộ các xuất tuyến tại khu công nghiệp. Dù là ngày nghỉ lễ các CBCNV Điện lực Hương Thủy – PC Thừa Thiên Huế không quản vất vả, thời gian để hoàn thành công việc, tâm trạng anh em ai cũng nhẹ nhõm, yên lòng vì đã chuẩn bị cho tốt cho lưới điện nhằm cung cấp điện cho khách hàng KCN, đảm bảo chất lượng điện phục tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo: EVNCPC