Hoàn thành GĐ 1 Dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối do JICA tài trợ

Dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên gồm 4 gói thầu với tổng mức đầu tư 236 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Lễ đóng điện giai đoạn 1 lưới điện phân phối Phú Yên từ nguồn vốn JICA:

Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) vừa tổ chức đóng điện giai đoạn 1 Dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên.
 
Dự án gồm 4 gói thầu với tổng mức đầu tư 236 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Dự án có quy mô 206 km đường dây trung áp, 195 km đường dây hạ áp, 40 TBA có tổng dung lượng 10.063 kVA, 22 bộ máy cắt Recloser và 6 tủ máy cắt hợp bộ.
 
Mục đích của dự án là đầu tư, nâng cấp toàn bộ hệ thống lưới điện phân phối 22/0,4kV trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng sử dụng điện (8-10%/năm) của tỉnh cũng như nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của người dân và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Từ ngày 4/4/2018, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã giao PC Phú Yên thi công đồng loạt dự án này tại 65 phường, xã, thị trấn thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên với mục đích đảm bảo an toàn, cung cấp điện ổn định cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng sử dụng điện từ 8 - 10% mỗi năm và đón đầu các dự án của các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Phú Yên.
 
Ông Thái Minh Châu, Giám đốc PC Phú Yên cho biết, sau 5 tháng, PC Phú Yên đã hoàn thành thi công giai đoạn 1, chiếm gần 40% tổng khối lượng toàn dự án, đúng tiến độ đề ra. 
 
Trong giai đoạn 1, PC Phú Yên đặc biệt chú trọng đến việc thi công các trạm biến áp cấp điện và xây dựng mới đường dây 0,4 kV cho các vùng dân cư khu vực nông thôn và vùng bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 12 năm 2017.
 
Theo kế hoạch, Dự án sẽ hoàn thành vào 31/12/2018.
Theo: Báo Đầu tư