PC Phú Yên: Bổ sung thêm 14 tỷ đồng để đầu tư xây dựng lưới điện 2019

PC Phú Yên vừa được EVNCPC bổ sung vốn đầu tư xây dựng năm 2019 hơn 14 tỷ đồng để thực hiện công trình “Nâng cấp đường dây 22kV đoạn từ An Mỹ đến trạm biến áp 110kV Tuy An” tại xuất tuyến 482/TA. 

Phòng Kỹ thuật - PC Phú Yên bảo vệ phương án phương án đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp đường dây 22kV đoạn từ An Mỹ đến trạm biến áp 110kV Tuy An” tại xuất tuyến 482/TA.
 
Theo đó, PC Phú Yên sẽ thay 18,12km dây dẫn là nhôm trần có tiết diện 95 và 120 mm2 bằng dây dẫn có tiết diện 185 mm2. Công trình này là bước đệm, chuẩn bị tốt cho công tác đấu nối các xuất tuyến trung áp sau trạm 110kV An Mỹ, đồng thời nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng tiêu chí N-1 cho lưới điện khu vực.
 
Ngày 21/05/2019, Hội đồng thẩm định PC Phú Yên do ông Thái Minh Châu - Giám đốc Công ty chủ trì đã tổ chức thẩm tra phương án đầu tư xây dựng công trình nêu trên do phòng Kỹ thuật PC Phú Yên lập báo cáo kinh kế - kỹ thuật theo hình thức tự thực hiện. Trong hồ sơ thiết kế đã thể hiện rõ sự cần thiết đầu tư, phân tích các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, hiệu quả giảm tổn thất điện năng và chỉ tiêu độ tin cậy … trước và sau đầu tư. Bên cạnh đó, bản vẽ cũng thể hiện được đầy đủ phần cải tạo, phần xây dựng mới trên nền ứng dụng Google Earth một cách trực quan.
 
Công trình trên dự kiến khởi công tháng 6/2019 và hoàn thành vào cuối tháng 10/2019. Khi đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng nhanh của khu vực thành phố Tuy Hòa và phía Nam Tuy An. 
 
Được biết, trong năm 2019, PC Phú Yên đã đầu tư vốn hơn 103,07 tỷ đồng thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Trong đó, đầu tư xây dựng lưới điện là 97,19 tỷ đồng; đầu tư công trình điện mặt trời áp mái để bổ sung nguồn điện và hệ thống mạng là 5,88 tỷ đồng.
 
Nguồn Internet