EVN hoàn thành 57 công trình lưới điện 110-500 kV trong 6 tháng đầu năm

Đây là một trong những kết quả công tác đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đường dây 220 kV Bình Long - Tây Ninh đã được đóng điện thành công trong tháng 6/2019.
 
Trong đó, Tập đoàn đã hoàn thành  01 công trình 500 kV, 10 công trình 220 kV và 46 công trình 110kV. Trong đó điển hình hoàn thành đường dây 500 kV Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên, đường dây 220 kV Bình Long – Tây Ninh, Long Phú – Cần Thơ – Trà Nóc, Nam Sài Gòn – Quận 8, TBA 220 kV Quang Châu…
 
Ngoài ra, EVN đã khởi công 72 công trình lưới điện 110-500kV (gồm 03 công trình 220kV, 69 công trình 110kV).
 
Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đối với ĐD 500kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2: Phối hợp chặt chẽ các địa phương đề giải quyết các vướng mắc về ĐBGPMB, tập trung thi công, đôn đốc tiến độ cung cấp vật tư thiết bị đảm bảo mục tiêu hoàn thành Quý II/2020.
 
Đối với các công trình lưới điện cấp bách cấp điện cho miền Nam, EVN phần đấu đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2020 các công trình quan trọng như: Các ĐD 50 0kV Sông Mây - Tân Uyên, Sông Hậu - Đức Hòa (giai đoạn 1), Long Phú - Ô Môn...; các ĐD 220 kV mạch 2 Đồng Hới - Đông Hà - Huế, Pleiku 2 - An Khê, Bình Long - Tây Ninh, Kiên Bình - Phú Quốc...
 
Đối với các công trình đấu nối, giải tỏa công suất các nguồn điện, EVN phấn đấu khởi công ĐD 220kV đấu nối Nhiệt điện Hải Dương, các TBA 220 kV Nghĩa Lộ, Mường Tè, Mường La, Lắp máy 2 Than Uyên…; Hoàn thành các công trình ĐD 220 kV Thủy điện Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi; Lắp MBA 500 kV và 220 kV thứ 2 tại trạm 500 kV Lai Châu.
 
Hoàn thành các công trình trọng điểm cấp điện TP. Hà Nội và các phụ tải lớn, như: ĐD 500kV Thường Tín - Tây Hà Nội, nhánh rẽ 220kV trạm 500kV Việt Trì, các trạm 220kV Thanh Nghị, Lưu Xá, Thủy Nguyên,... Nâng CS các Trạm 220 kV Đình Vũ, Sơn Tây, Dung Quất, ...
 
Ngoài ra, EVN tiếp tục rà soát báo cáo Bộ Công Thương trình Thủ tướng CP phê duyệt bổ sung Qui hoạch các công trình phục vụ giải toả các nguồn điện NLTT và cấp điện phụ tải.
 
Nguồn Internet