PC Đà Nẵng: Hoàn thành nâng cấp đường dây 22kV 471/Hòa Khánh 220kV

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) vừa mới hoàn thành thi công, nâng cấp gần 4.000 mét đường dây 22kV 471/Hòa Khánh 220kV.

Thi công thay dây dẫn tuyến đường Âu Cơ.
 
Đường dây 22kV 471/Hòa Khánh 220kV cấp điện cho khu vực các xã Hòa Sơn, Hòa Ninh, một phần xã Hòa Phú và khu du lịch Bà Nà. Trước tốc độ gia tăng phụ tải nhanh chóng của khu vực này, để đảm bảo cấp điện, PC Đà Nẵng đã tiến hành nâng cấp, thay xà néo, sứ đỡ, đấu nối cáp ngầm và nâng tiết diện 4.000 mét dây dẫn lên thành dây AV240; trong đó, có hơn 3.000 mét dây trên không và gần 1.000 mét dây đi ngầm.
 
Để công tác thi công nhanh chóng, thuận lợi, PC Đà Nẵng đã huy động hơn 200 công nhân viên, 20 xe cẩu tải chuyên dụng và tổ chức 10 nhóm thi công gấp rút thực hiện các công tác.

Với sự cố gắng, nỗ lực, sau hơn 10 giờ thi công, PC Đà Nẵng đã hoàn thành toàn bộ công tác nâng cấp, cải tạo tuyến đường dây 22kV 471/Hòa Khánh 220kV đảm bảo cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các khu vực Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Phú và khu du lịch Bà Nà của huyện Hòa Vang.
 
Nguồn Internet