NGÀNH ĐIỆN

Bài học không hề cũ

Bài học không hề cũ

Những bài học rút ra từ quá trình ứng phó với tình trạng thiếu điện do hệ thống thiếu hụt