NGÀNH ĐIỆN

Tháng 7 ở Quảng Trị

Tháng 7 ở Quảng Trị

Trở lại Quảng Trị tôi thấy mình như đi chênh vênh trên chiếc thắt lưng của bản đồ Tổ quốc