NGÀNH ĐIỆN

Không để thiếu điện

Không để thiếu điện

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) mới đây khẳng định, trong vài năm tới, ngành điện