Tổng Giám đốc EVN gặp mặt các thế hệ cán bộ công nhân viên EVNICT nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập

Sáng 09/10/2020, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã có buổi gặp mặt với các thế hệ CBCNV EVNICT nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Công ty (10/10/1981- 10/10/2020).

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân, lãnh đạo Ban Viễn thông EVN tặng hoa chúc mừng EVNICT nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Công ty.
 
Trò chuyện với các thế hệ CBCNV Công ty, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết, 39 năm hình thành và phát triển đối với 01 đơn vị làm công nghệ thông tin là một thời gian dài, với bề dày truyền thống. Nhìn lại quá trình phát triển, EVNICT đã làm được rất nhiều việc cho ngành điện Việt Nam. Hệ thống điện Việt Nam hiện nay càng hiện đại với các phần mềm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả. Trên mọi hoạt động, sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn đều có sự đóng góp rất lớn của những người làm CNTT, viễn thông. 
 
Chúc mừng các thế hệ CBCNV Công ty, Tổng Giám đốc EVN mong muốn, Công ty sẽ phát triển và có nhiều thành tựu hơn nữa.
 
Ông Nguyễn Minh Khiêm- Giám đốc EVNICT cho biết, trải qua 39 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã ngày càng khẳng định vai trò là đơn vị đầu mối trong công tác xây dựng, tích hợp, triển khai, vận hành ổn định, tin cậy các hệ thống CNTT, VTDR, TĐH phục vụ hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh điện của EVN. 
 
Tính hết 09 tháng đầu năm 2020, Công ty đã thực hiện được khối lượng lớn công việc và hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ Tập đoàn giao như: đạt trên 70 % kế hoạch ĐTXD (ước cả năm đạt 100.53%); đảm bảo các chỉ tiêu tiết kiệm chi phí, các chỉ tiêu độ khả dụng, suất sự cố, thời gian xử lý sự cố… trong vận hành hạ tầng CNTT&VTDR. Đồng thời, hoàn thành 30/58 nhiệm vụ Tập đoàn giao bổ sung.
 
Tập thể EVNICT cùng nhau cam kết: Phấn đấu giữ vững là đơn vị đầu mối trong cung cấp giải pháp, dịch vụ CNTT, VTDR, TĐH với chất lượng ngày càng tốt hơn, theo nguyên tắc công nghệ đi trước một bước, lấy người dùng làm trung tâm; tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa những giá trị cốt lõi, sức mạnh đoàn kết đã làm nên thành công của Công ty trong thời gian qua để ngày càng mang lại cho từng thành viên của Công ty đời sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn.
 
Ngày 10/10/1981 đã đi vào lịch sử EVNICT là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của một đơn vị đầu mối hoạt động chuyên về Công nghệ thông tin của toàn ngành Điện Việt Nam khi Bộ trưởng Bộ Điện lực ban hành Quyết định số 60 ĐL/TCCB thành lập Trung tâm Máy tính trực thuộc Công ty Điện lực 1 - tiền thân của EVNICT ngày nay.
 
Năm 1995, Tổng công ty Điện lực Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 14/CP của Chính Phủ, Trung tâm máy tính trực thuộc Công ty điện lực 1 đã được Bộ trưởng Bộ năng lượng quyết định thay đổi tổ chức, bộ máy và thành lập “Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ môi trường và máy tính” trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.
 
Từ năm 2002, Công ty bước sang giai đoạn lịch sử mới với việc tách bộ phận Nghiên cứu khoa học Công nghệ và Môi trường ra khỏi Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Môi trường và máy tính và đổi tên thành Trung tâm Công nghệ thông tin.
 
Năm 2015, Trung tâm CNTT đổi tên thành Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin và năm 2017 đổi tên thành Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT). Hiện nay Công ty có gần 400 CBCNV, 08 phòng/tổ; 02 Trung tâm là Trung tâm Điều hành viễn thông và hạ tầng CNTT và Trung tâm phát triển phần mềm.
 
Với những thành tựu và kết quả tích tụ trong 39 năm qua, EVNICT ngày càng khẳng định vai trò chủ đạo trên thị trường công nghệ thông tin với các ứng dụng đặc thù phục vụ hoạt động sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia. Có thể khẳng định “EVNICT ra đời vì sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành Điện lực Việt Nam".
 
Nguồn Internet