TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Lực mua vàng thưa thớt

Lực mua vàng thưa thớt

Giá vàng quốc tế trong 2 tuần trở lại đây liên tục có những điều chỉnh tăng nhanh giảm mạnh, qua đó