Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 đóng điện thành công Trạm biến áp 110KV Bình Long Tỉnh Bình Phước

Ngày 12 tháng 9 năm 2008 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8  tham gia tổ chức đóng điện thành công Trạm biến áp 110KV Bình Long Tỉnh Bình Phước.


Trạm biến áp 110KV Bình Long

Công trình do Ban QLDA điện lực Miền Nam làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 trúng thầu thi công, công trình đã được thi công hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng của chủ đầu tư. Việc đóng điện thành công trạm biến áp 110KV Bình Long đã thể hiện vai trò của đơn vị trong việc góp phần vào sự phát triển chung của ngành điện cả nước.