Đàm phán chỉ định thầu

Ngày 11 tháng 11 năm 2013, tại trụ sở Công ty đã có buổi gặp lần thứ 3 về quá trình Thương thảo ký kết Hợp đồng xây lắp ĐZ 110 KV Thuận Nhiên Phong- Mũi Né. Đây là một công trình ưu đãi đầu tư của Chính phủ trong việc sử dụng năng lượng sạch tái tạo ( tuốc bin gió) do Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Châu Á làm Chủ đầu tư.

Công trình ĐZ 110 KV Thuận Nhiên Phong- Mũi Né chiều dài 19 km đầu nối vào Hệ thống điện quốc gia đã được Chủ đầu tư tín nhiệm giao cho Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 thi công hoàn thành trong thời gian 8 tháng ( đến 31/05/2014 đóng điện).

Với tổng mức hợp đồng trên 30 tỷ, đây là công trình có doanh số lớn nhất do Công ty thi công từ trước đến nay và tương đương doanh thu một năm kế hoạch. Hy vọng sẽ đem đến cho Công ty, toàn thể người lao động và cổ động một niềm hứng khởi mới, tạo bước đột phá về doanh số lợi nhuận cho nhiều năm sau.