Thông báo trả cổ tức năm 2009

Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8 thông báo trả cổ tức năm 2009 như sau:

  • Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 10 tháng 6 năm 2010.
  • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12,39% năm theo mệnh giá cổ phần, trả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu. Trong đó: bằng tiền mặt là 6,27%, và cổ phiếu là 6,12%.
  • Thời gian chi trả bằng tiền mặt: ngày 17 và 18/6/2010, còn bằng cổ phiếu sau khi có văn bản chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.
  • Địa điểm chi trả: văn phòng công ty số 10 Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Thủ tục nhận cổ tức:

  • Cổ đông là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, trường hợp được uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền hợp lệ và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được uỷ quyền.
  • Cổ đông là tổ chức: giấy giới thiệu của tổ chức và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận cổ tức.

Nếu cổ đông có nhu cầu nhận tiền bằng chuyển khoản, phải có yêu cầu bằng văn bản gửi đến công ty có ghi rõ tên cổ đông, tài khoản và ngân hàng thụ hưởng. Công ty chỉ chuyển khoản cho những cổ đông đúng tên được hưởng quyền tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Mọi chi tiết xin liên hệ: trụ sở chính công ty, số 10 Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, ĐăK lăk; số điện thoại: 0500 3859776;3815336 fax: 0500 3858921