Song hỹ - Trúng thầu, Niêm yết

Trong những ngày qua, toàn thể CBCNV công ty đang háo hức chờ ngày 27 tháng 8 mã chứng khoán của công ty VE8 được giao dịch trên sàn niêm yết Hà Nội. Trước đó ngày 15 tháng 8 năm 2012, Công ty lưới điện cao thế Miền Nam thông báo Công ty trúng thầu cùng lúc 2 gói thầu xây lắp với gía trị lớn. Đó là công trình Tăng cường tiết diện dây dẫn cho đường dây 110KV Phan Thiết- Thuận Nam( 4,5 tỷ) và đường dây 110KV Mỹ Tho 2- Long An- Long An 2 ( 8,4 tỷ), cùng lúc ký kết hợp đồng, nhận tuyến thi công để bàn giao đóng điện ngay trong năm 2012.

Với gía trị lớn, thi công gấp rút bằng kỹ thuật kéo thu dây liên hoàn. Đến nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các đơn vị thi công đang gấp rút triển khai đồng bộ.Theo ông Đỗ Chiến Thắng Trưởng phòng Kế hoạch- Dự toán với tổng chi phí dự kiến khoảng 60%, hy vọng đây là tin tốt lành cho việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2012 về đích sớm.

 

Bài và ảnh     

Nguyễn Hoài Văn