Đại hội Chi bộ VNECO8

Vừa qua, tại khách sạn Cao Nguyên, Chi bộ công ty cổ phần xây dựng điện VNECO8 đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015. Đại hội đã tổng kết đánh giá quá trình lãnh đạo công ty trong nhiệm kỳ qua, đồng thời bàn phướng hướng cho nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chi uỷ khoá mới và Bầu đồng chí Nguyễn Công Diệu, đồng chí NguyễnTráng Sỹ tiếp tục lãnh đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Ban chi uỷ lần này có 2 đồng chí lần đầu tham gia cấp uỷ là đồng chí Đỗ Chiến Thắng- Trưởng phòng Kế hoạch- Kỷ Thuật và 1 đồng chí nữ là đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường- Phó phòng Tổng hợp.

 

Bài và ảnh      

Nguyễn Hoài Văn