Chính sách chất lượng

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8
“ Đừng nói không với mọi yêu cầu của khách hàng "

    * Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 8 cam kết không ngừng cải tiến phương pháp quản lý, liên tục đầu tư thiết bị phù hợp, nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên, nhằm cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng cao và đúng tiến độ, thoả mãn yêu cầu của khách hàng với phương châm “ Đừng nói không với mọi yêu cầu của khách hàng ”

    * Để thực hiện được mục tiêu trên, Công ty xây dựng, thực hiện, duy trì và  không ngừng cải tiến hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng để có được những gì tốt nhất phục vụ khách hàng.

    * Công ty xây dựng chế độ đãi ngộ để thu hút những người có đức có tài. Tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên nâng cao kỹ năng, trình độ cũng như đời sống đáp ứng yêu cầu sản xuất với chất lượng ngày càng cao.

    * Công ty có trách nhiệm tạo ra môi trường làm việc tốt, trên cơ sở đó tạo cho mọi người niềm say mê công việc, gắn bó lâu dài với công ty.

    * Giám đốc Công ty yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty hiểu rõ chính sách chất lượng, thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2000, phát huy hết khả năng của mình vào mục tiêu phát triển chung của Công ty.