Thông báo thay đổi nhân sự

     Ngày 18 tháng 11 năm 2011 Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 đã quyết định Miễn nhiệm Ông Võ Đức Sơn- Kế toán trưởng công ty , người công bố thông tin của Công ty do chuyển công tác.

     Cũng trong ngày 18 tháng 11. Giám đốc công ty đã có QUyết định số 616/QĐ/VNECO8-TH Bổ nhiệm Ông : Nguyễn Tráng Sỹ nguyên Phó phòng kế toán công ty giử chức Phụ trách kế toán công ty, đồng thời thay thế ông Sơn là Người công bố thông tin của công ty.

     Các quyết định trên cùng với việc Thông báo công bố thông tin đã gửi cho Phòng công bố thông tin của UBCK Nhà nước để công bố theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hoài Văn