Dự án đầu tư

Dự án đầu tư

Đầu tư nhà máy sản xuất với dây chuyền công nghệ cao sản xuất trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực tại khu công nghiệp Tâm Thắng tỉnh Đak Nông

1

Nạp bê tông vào khuôn

 

2

Máy căng lực tự động

 

3

Quan ly tâm

 

4

Khu vực chuẩn bị tháo khuôn

 

5

Tháo khuôn sau khi hấp

 

9

Sản phẩm đang kiểm tra KCS

 

7

Bãi chứa sản phẩm

 

8

Kho thép cường độ cao