Khởi công giai đoạn 1 dự án nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Thạch Linh (Hà Tĩnh)

Ngày 25/11/2020, Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc đã phối hợp cùng Công ty Điện lực Hà Tĩnh và nhà thầu khởi công giai đoạn 1 dự án Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Thạch Linh. 

Khởi công giai đoạn 1 dự án nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Thạch Linh (Hà Tĩnh).
 
Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc là đơn vị được Tổng công ty điện lực miền Bắc giao trực tiến quản lý và điều hành dự án. Dự án chính thức được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào cuối tháng 10/2020.
 
Đến nay công trình đã hoàn thành công tác khởi công với mục đích thay thế máy biến áp T2 công suất 40MVA hiện có bằng máy biến áp 63MVA-115/38,5/23kV, kèm 01 tủ điều khiển xa.
 
Mục tiêu của dự án góp phần chống quá tải cho TBA 110kV Thạch Linh (công suất đặt 63+40MVA-110/35/22kV, hiện MBA T2 có nguy cơ đe dọa sự cố) trong giai đoạn năm 2020-2021 và các giai đoạn về sau.
 
Dự án sau khi được đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện của tỉnh Hà Tĩnh cũng như phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ công thương phê duyệt.
 
Nguồn Internet