Mặt bằng đường dây 500kV đã bàn giao được 91,2%

Tính đến hết tháng 5/2020, các địa phương có đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước- Cầu Bông (mạch 3) đã bàn giao được 1465/1606 vị trí cột, đạt 91,2%.

Thi công đường dây 500kV mạch 3.
 
Trong đó, tỉnh đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao như tỉnh Gia Lai đạt 100%, tỉnh Kon Tum đạt 99%, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 99%, tỉnh Quảng Bình đạt 97%, tỉnh Quảng Ngãi đạt 91%. Các địa phương còn lại có tỷ lệ vẫn thấp Hà Tĩnh đạt 80%, tỉnh Quảng Trị đạt 84%, Tp.Đà Nẵng đạt 88%, tỉnh Quảng Nam đạt 79%.
 
Theo đánh giá của Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB): Hiện nay các địa phương đã triển khai và phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hoàn chỉnh thủ tục phê duyệt, bàn giao mặt thi công. Tuy nhiên tiến độ vẫn còn chậm, thời gian ảnh hưởng trong công tác BT-GPMB chậm khoảng 3 tháng so với kế hoạch. Trong đó phần móng, tập trung giải quyết trong tháng 6/2020. Phần hành lang tuyến đang tập trung để hoàn thành theo tiến độ dựng cột/kéo dây, phấn đấu kết thúc tháng 7/2020.
 
Đối với phần thi công, tính đến hết tháng 5 đã đào móng được 1.311/1.606 vị trí, dựng cột 745/1.606 vị trí đạt 46,4%. Theo đánh giá của CPMB công tác thi công bị chậm khoảng 3 tháng so với kế hoạch. Gói thầu cung cấp vật tư thiết bị chậm khoảng 3 tháng, riêng gói thầu tụ bù khả năng chậm dài hơn.
 
Theo CPMB Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản điều chỉnh tiến độ dự án từ tháng 6/2020 sang tháng 12/2020, EVNNPT đã phê duyệt hiệu chỉnh tổng tiến độ và CPMB đã phê duyệt tiến độ chi tiết để điều hành.
 
Để thúc đẩy tiến độ của dự án trong công tác BT-GPMB, Đảng ủy CPMB cũng đã có báo cáo chi tiết đến Bí thư Tỉnh ủy các địa phương và kiến nghị đẩy nhanh tiến độ BT-GPMB và giải quyết các vướng mắc cụ thể, tuy nhiên đến nay một số địa phương vẫn còn vướng mắc chưa giải quyết kịp thời.
 
Nguồn Internet