Đóng điện TBA 220kV Lao Bảo (Quảng Trị)

Vào lúc 4h30 phút ngày 30/6, Ban QLDA các công trình điện miền Trung phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện công trình máy biến áp AT2 (220kV-250MVA) TBA 220kV Lao Bảo thuộc dự án TBA 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị).

Máy biến áp AT2 tại TBA 220kV Lao Bảo.
 
Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành Dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận vận hành.
 
Trạm biến áp 220kV Lao Bảo được xây dựng tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có quy mô xây dựng mới 01 trạm biến áp 220/110/22kV với 02 máy biến áp, công suất 250MVA. Giai đoạn 1 lắp đặt trước 01 máy biến áp 220kV - 250MVA.
 
Ông Bùi Công Cường – Phó Giám đốc CPMB cho biết: Việc hoàn thành Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cho các nhà máy điện gió vận hành thương mại (COD) trước ngày 1/11/2021 theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt có 17 nhà máy điện gió trong khu vực đăng ký truyền tải điện về TBA 220kV Lao Bảo.
 
Cùng với đó, dự án góp phần truyền tải công suất các nhà máy điện gió, các nhà máy thủy điện phía Tây tỉnh Quảng Trị lên hệ thống điện quốc gia; Góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phụ tải tỉnh Quảng Trị; Nâng cao năng lực truyền tải và giảm tổn thất cho lưới điện khu vực.
 
Theo ông Bùi Công Cường, sau khi hoàn thành dự án, CPMB yêu cầu các nhà thầu tập trung thi công để hoàn thành toàn bộ đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo (dự kiến trong tháng 8/2021).
 
Nguồn Internet