Thủ đô Hà Nội sẽ được đảm bảo điện an toàn, liên tục trong mọi tình huống

Từ 6h ngày 24/7, TP Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19.

Công nhân EVNHANOI kiểm tra thông số vận hành của thiết bị.
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã thành lập 8 cụm Công ty Điện lực để phối hợp, hỗ trợ, dự phòng nhân lực cho nhau trong công tác quản lý vận hành, đảm bảo điện phòng chống dịch.
 
EVHNANOI đã triển khai các ca trực tập trung đảm bảo duy trì vận hành lưới điện Hà Nội đối với CBCNV trực tiếp tham gia sản xuất. Bố trí ăn nghỉ tập trung đối với các đơn vị như Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP Hà Nội, Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội.
 
Đối với đơn vị đặc thù như Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội, đã kích hoạt 2 khối trung tâm điều hành: 
 
Khối 1 điều hành trực tiếp lưới điện, trực ca chế độ 12 giờ, ở nội trú tại trung tâm trong 72 giờ và không được ra ngoài trong thời gian trực nội trú; 
 
Khối 2 làm việc từ xa và hỗ trợ cho khối 1 hoàn thành nhiệm vụ. Trong mọi trường hợp, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội luôn đảm bảo công tác chỉ huy cung ứng điện cho Thủ đô.
 
EVNHANOI tăng cường chế độ trực vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị dự phòng để xử lý nhanh trong trường hợp xảy ra sự cố. Bố trí máy phát điện Diesel để cung cấp điện tại các điểm đảm bảo điện trong thời gian khắc phục sự cố. 
 
Trong trường hợp phải xử lý sự cố tại hiện, các đơn vị được trang bị bảo hộ phù hợp để đảm bảo an toàn cho các cán bộ công nhân viên làm nhiệm vụ để không bị ảnh hưởng lây nhiễm.
 
Nguồn Internet